Vastuullisuussuunnitelma

Levi Hotel Spa on saanut 5.2.2021 Green Key-serttifikaatin. Sertifikaatti päivitetty 17.2.2023. Lisäksi STF Sustainable Travel Finland-merkki myönnetty 15.9.2023

Puhdas Lapin luonto on meille elinehto

Olemme matkailuyritys Suomen Lapissa, keskellä erikoislaatuista ja herkkää luontoa. Perusedellytys toiminnallemme on luonnon ja ilman puhtaus. Haluamme toimia luontoa suojellen, vähentäen toiminnastamme aiheutuvaa ympäristörasitusta ja edistäen kestävän kehityksen periaatteita kaikessa toiminnassamme. Vastuullisilla energiatoimilla haluamme vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen käyttöön kohti pienempää hiilijalanjälkeä.

Yhdenvertaisuus ja ihmisten oikeuksien kunnioittaminen

Toimimme kansainvälisessä ympäristössä, asiakkaamme ja työntekijämme tulevat ympäri maailmaa. Sitoudumme kaikkien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeuksiin. Torjumme korruptiota sekä lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, vähemmistöihin ja muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä sekä kaikenlaista häirintää.

Henkilökunta

Riskien ja kriisien hallinta on huomioitu toiminnassamme ja henkilökunnan koulutuksessa – olemme turvallinen työpaikka, työntekijöillämme ja harjoittelijoillamme on työtapaturmavakuutus. Palkatessamme henkilöstöä sitoudumme kunnioittamaan ihmisten yhdenvertaisuutta ja haluamme, että henkilöstö voi vapaasti ilmaista mielipiteensä työhön liittyvistä toiveistaan ja mahdollisista epäkohdista.

Ympäristörasituksen pienentäminen

Seuraamme energian ja veden kulutusta sekä syntyvien jätteiden määrää. Olemme tehneet jo teknisiä muutoksia esim. muuttaneet suihkujen vedenvirtaamaa pienemmäksi. Panostamme jatkossakin ratkaisuihin ja investointeihin, jotka auttavat meitä entistä enemmän säästämään vettä, sähköä ja lämmitysenergiaa.

Kohti tarkempaa ja tehokkaampaa lajittelua

Olemme parantaneet lajittelua sekä hankkineet uuden lajittelupisteen hotellimme alueelle. Olemme sitoutuneet edelleen tehostamaan jätteiden lajittelua ja eteenkin vähentämään polttojätteen määrää.
Ruokahävikin vähentäminen noutopöydässä on tärkeää ja viestimme siitä myös asiakkaillemme.

Vastuullinen hankintapolitiikka

Sitoudumme käyttämään mahdollisimman paljon lähiruokaa sekä luomu-, ympäristömerkittyjä tuotteita ja olemaan käyttämättä liha-, kala- ja äyriäistuotteita, jotka ovat peräisin uhanalaisista tai suojeluista kannoista tai lajeista. Käytämme kertakäyttöastioita vain hätätapauksissa. Puhdistus- ja pesuaineet sekä pehmopaperit ovat ympäristömerkittyjä.

Asiakkaat mukaan ekotekoihin

Viestimme asiakkaillemme ympäristöohjelmasta ja haluamme saada heidät mukaan pieniin ekotekoihin. Pyrimme vaikuttamaan siihen, että asiakkaamme liikkuvat luonnossa valmiilla reiteillä nauttien ympäristöystävällisistä aktiviteeteista ja kunnioittaen luonnon monimuotoisuutta.

Green Key -sertifikaatti

Hotellillemme on myönnetty myös Green Key -sertifikaatti. Tutustu Green Key:n vaatimuksiin: